CAS 24, 1+5, Hrozenkovská

Jednotka odstranila za pomoci motorového rozbrusu uvolněný kus zábradlí zasahující do profilu pozemní komunikace.