Naše jednotka v roce 2022 rozšířila své vybavení o dvě tlakové láhve k dýchacím přístrojům díky grantu nadace Penta. Dvě nové kompozitní tlakové láhve doplní vybavení naší jednotky a tím zlepší vybavenost jednotky i možnost intenzivního výcviku v našem cvičném objektu bez omezení následné akceschopnosti do doplnění tlakových láhví.

Za dar děkujeme

 

hasiči Zličín